C.R.O.T.

ANBI status (in aanvraag)

Deze pagina dient ter vervulling van de publicatieplicht voor ANBI’s. De ANBI-status van Stichting C.R.O.T. is op dit moment in aanvraag.

PUBLICATIE

De verplichte informatie wordt vermeld in vier gedeelten:
1. Formele en statutaire informatie
2. Hoofdlijnen beleidsplan en jaarverslag
3. Bestuurders en beloningsinformatie
4. Financieel verslag

 1. Formele en statutaire informatie
  Naam instelling: Stichting Collectief Renoveren op Tholen
  Verkorte naam: C.R.O.T.
  Datum van oprichting: 8 april 2022
  Fiscaal nummer (RSIN): 8638 54 254
  KvK nummer: 86080164
  Postadres: Randweg 9 4693 PA Poortvliet
  Bezoekadres: Randweg 9 4693 PA Poortvliet
 1. Doelstelling, hoofdlijnen beleidsplan en jaarverslag
  2.1 Doelstelling
  (Uit: artikel 2 statuten): ‘De stichting heeft als doel: het verbeteren van de leefbaarheid en het voorkomen van verpaupering en verstilling in de gemeente Tholen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uit maken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verbinden van partijen te weten ondermeer eigenaren van panden of van percelen, (stede)bouwkundigen, architecten, gemeente en financiers en verder het bemiddelen tussen deze partijen en het adviseren van deze partijen waardoor initiatieven ontwikkeld kunnen worden die tot doel hebben dat het straatbeeld in de kernen van de gemeente Tholen weer aantrekkelijk wordt.’

 

2.2 Beleidsplan op hoofdlijn
C.R.O.T. beoogt duurzame herontwikkeling van leegstaande en verpauperde panden en/of braakliggende terreinen binnen de gemeente Tholen die bijdraagt aan een prettige leefomgeving en aantrekkelijk straatbeeld. De focus hierbij ligt op de kernen waar de leefbaarheid het meest onder druk staat en dus daar waar renovatie en/of herbestemming het hardst nodig is. Bij onze activiteiten staat de leefbaarheid voor (toekomstige) inwoners centraal en in de uitvoering worden waar mogelijk de inwoners betrokken. Wij willen dit bereiken door partijen met elkaar te verbinden, partijen te adviseren, initiatieven te ontwikkelen en daarbij gebruik te maken van onze eigen expertises en van ons persoonlijke en zakelijke netwerk.

 

2.3 Jaarverslag activiteiten 2022
De werkzaamheden van het bestuur bestonden tot en met heden vooral uit:

 • Voorbereidingen oprichting stichting
 • Oprichten, updaten en actualiseren website
 • (Voorbereidende) werkzaamheden eerste projecten (later nader en specifieker te benoemen)
 • Werkzaamheden financiën en verzekeringen
 • Werkzaamheden lancering stichting

Dit gedeelte zal begin 2023 worden verder worden aangevuld met verslag over 2022.

 1. Bestuurders en beloningsinformatie
  3.1 Samenstelling bestuur

  Voorzitter: Kees Knulst, beloning nihil
  Secretaris: Henriëtte de Rooij-Stoutjesdijk, beloning nihil 
  Penningmeester: Marieke van Bloppoel, beloning nihil
  Algemeen bestuurslid: Vincent van der Male, beloning nihil
  Algemeen bestuurslid: Leo Walpot, beloning nihil
  Geen overige leden of medewerkers
 2. Financieel verslag
  Stichting Collectief Renoveren op Tholen besteedt haar vermogen of de opbrengsten daarvan vrijwel volledig aan de doelstelling van de stichting.

Dit gedeelte zal begin 2023 worden aangevuld met het financieel verslag 2022.