C.R.O.T.

Aandacht. Niet het trekken ervan, maar juist het geven. Dat is wat ons eiland zo mooi maakt.

Dit is de plek waar wij opgroeiden. Waar we elke straat kunnen dromen. Waar je nog kunt aankloppen bij de buren. Dit is ons thuis. De plek die we koesteren. Dit is ons Tholen.

Karakter zit niet enkel in baksteen. Maar steen zet wel de toon. We maken ons hard voor het leefplezier en woongenot op Tholen en Sint Philipsland. Door verkrotte panden te renoveren en locaties te herontwikkelen.

Zo bouwen we aan het Tholen van morgen. Met het gemoedelijke van gisteren. En de kennis van nu.

–    Stichting C.R.O.T.

nieuw opgeknapt pand in Sint Maartensdijk

Waarom C.R.O.T.?

Bewonersgeluk en een aantrekkelijke, verzorgde leefomgeving gaan hand in hand. In sommige kernen in de gemeente Tholen staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk. Bijvoorbeeld doordat kantoorpanden en winkelruimtes in de kern leegstaan en er door de eigenaar geen invulling voor gevonden kan worden. De verpaupering en verstilling die het gevolg kan zijn, straalt uit naar de omgeving en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit ervan. En daarmee op de tevredenheid van inwoners, de vastgoedwaarde en de aantrekkelijkheid voor toeristen en mogelijke nieuwe inwoners. Om dit te keren, is samenwerking nodig.

Daarom hebben wij – Marieke, Henriëtte, Vincent en Kees – als betrokken Tholenaren de handen ineengeslagen en een stichting gevormd. Met een knipoog draagt de stichting de naam C.R.O.T., ofwel Collectief Renoveren op Tholen.

Hoe werkt C.R.O.T.?

De vraag naar woningen is op dit moment groter dan het aanbod. Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwbouwprojecten, ook in de gemeente Tholen. De ‘rotte appels’ blijven vaak over, met name in de oude dorps- en stadskernen. Juist deze panden of terreinen zijn bepalend voor de uitstraling van de gehele kern. Daarom gaan wij ermee aan de slag.

Ons doel is om haalbare, overzichtelijke projecten op te zetten met een beperkte looptijd. Kortgezegd: planontwikkeling, aankoop, uitvoering en vervolgens verkoop. Maatschappelijk rendement is daarbij het hoofddoel.

Maatschappelijk rendement betekent voor ons dat de mensen in de buurt van een project ervan profiteren. Niet zozeer in economische zin, maar omdat het project bijdraagt aan bewonersgeluk en -tevredenheid, omdat het straatbeeld erdoor verbetert en de kern aantrekkelijker wordt voor gasten.

oude panden aan de haven in Sint Maartensdijk
Plan van ontwikkeling bij Collectief renoveren op Tholen

Wat biedt C.R.O.T.?

Eigenaren of investeerders die hun pand willen opknappen, kunnen bij C.R.O.T. terecht voor advies. Als een potentieel project past binnen de doelen van C.R.O.T., bieden we gratis* advies, coördinatie en/of netwerk in:

• Haalbaarheidsonderzoek
• Planontwikkeling
• Ontwerp
• Begroting
• Bestemmingsplanprocedure
• Vergunning
• Realisatie
• Communicatie

*voor onze eigen diensten brengen wij geen kosten in rekening. Voor diensten van derden (zoals calculaties, ontwerp) betaal je de gebruikelijke kosten.

Projecten

Havenpaviljoen te Sint-Maartensdijk

Bij de voormalige haven van Sint-Maartensdijk gaat in 2024 een prachtig nieuw gebouw verrijzen: het Havenpaviljoen. Dit op de plek van het verouderde pand van Cafetaria ’t Centrum, waar tot de jaren ’50 van de vorige eeuw de haven was, met daarnaast een grote kunstmestloods.

In dit markante nieuwe gebouw blijft de vertrouwde cafetaria en slijterij te vinden en komt er een heerlijk ruim terras met groen op het zuiden. Op de eerste etage worden vier schitterende huurappartementen gerealiseerd.

Als Stichting C.R.O.T. hebben we het initiatief genomen om deze locatie meer toekomstbestendig te maken. We hebben de eigenaren geholpen met raad en daad en het proces gefaciliteerd om te komen tot een schitterende nieuwe invulling van dit stukje Smerdiek. Het ontwerp van Timek is gebaseerd op de vorm en massa van de voormalige kunstmestloods. Voor de vormgeving is gekeken naar aansprekende gebouwen in de omgeving en is gebruik gemaakt van de Erfgoedgids Zeeland. Tijdens het proces hebben we twee informatieavonden voor omwonenden georganiseerd. In het ontwerp is rekening gehouden met wensen van de buurt, en voor sommige wensen (zoals vergroening van de omgeving) is de gemeente Tholen aangehaakt. 

We zijn trots dat we onze diensten konden inzetten voor de herontwikkeling van dit pand. Daarmee krijgt een oude plek, in het hart van de kern, een nieuwe, frisse uitstraling. 

Eigenaren blij, omwonenden blij, gemeente blij, wij blij!

Doe je mee?

Wil je kennismaken met C.R.O.T.?

Wil je een mogelijk project aandragen, of heb je goede ideeën?

Neem contact met ons op via info@crot.nl of vul het contactforumlier in

Collectief renoveren op Tholen logo